Welkom op de website van Planje

Klant aan het woord

Klant aan het woord

Het verschil tussen weten en doen

Robert Jan Stoop, advocaat en partner bij TeekensKarstens advocaten notarissen: ,,Met Planje was er meteen een klik, zowel met Rik Diederik, de accountant als met Marco, de bedrijfsadviseur. We ontmoeten elkaar dan ook regelmatig. Bijvoorbeeld in de Denktank, waar we (geanonimiseerd) casu van klanten bespreken. Onze kennis en kunde zijn aanvullend. Zo helpen we elkaar de klant te helpen. De klant wordt er beter van en wij worden er slimmer van.’’  

Als ondernemer is Robert Jan zelf klant van Planje Accountants en meer. Rik Diederik is zijn klankbord, al sinds 2005. Robert Jan: ,,Rik adviseerde mij bij mijn toetreding tot Goedkoop & Partners Advocaten. Ik kon 50% van de aandelen overnemen, van loondienst naar aandeelhouder. Een grote stap met belangrijke financiële consequenties. Rik stond mij bij als accountant en meer. Samen sparden we over belangrijke vraagstukken. Wat zijn de verwachtingen? Welke scenario’s kunnen zich voordoen? Om welke bedragen en risico’s gaat het? Een jaar later, onverwacht snel, kreeg ik de kans om voor 100% eigenaar te worden. Ook toen hebben we doordacht doch vlot kunnen handelen. In 2007 is mijn kantoor gefuseerd met TeekensKarstens advocaten notarissen, een veel groter kantoor met meerdere partners. Bij die onderhandelingen schoof Rik opnieuw aan tafel als accountant én als adviseur, bijvoorbeeld op het gebied van vermogensbeheer en financial planning. En zo is het nog steeds. Van tijd tot tijd sparren we over actuele vraagstukken, zakelijke en privé ontwikkelingen. Planje maakt het verschil tussen weten en doen. Een praktische aanpak, steeds geredeneerd vanuit de ondernemer.’’