Welkom op de website van Planje

Klant aan het woord

Klant aan het woord

Als kikkers in een pan

Robbert-Paul Verkade: ,,NAL Verkade is actief sinds oktober 2009. Rik Diederik bracht ons samen. Hij zag drie ambitieuze collega-ondernemers met veel overeenkomsten, ieder afzonderlijk opererend in één gezamenlijke markt. Reden om ons aan te moedigen de krachten te bundelen! Tegenover de paralellen stonden echter ook conflicterende belangen en verschillende visies. Daar moest over onderhandeld worden. Diederik trad op als adviseur om de belangrijkste kaders te bepalen, zoals de juridische structuur, de verdeling van aandelen en de fiscale organisatie. Soms vergeleek hij ons met een pan kikkers, waar hij dan het deksel op moest zien te houden. Rik communiceert prettig. Dat is een goede eigenschap als accountant en fusie-adviseur. Diederik slaagde erin om ons binnenboord te houden met visie, overtuigingskracht en dadendrang. Gezamenlijk vonden we de synergie, de toegevoegde waarde van samen ondernemen.’’