Privacybeleid

Planje Accountants hecht er grote waarde aan dat de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de wet. Ons accountantskantoor vraagt alleen naar uw persoonsgegevens als deze noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze diensten.

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het doel dat u ermee beoogt. De persoonlijke gegevens worden door ons accountantskantoor in geen geval aan derden verstrekt, tenzij dit verplicht is op grond van de wet, gedrags- en beroepsregels, een rechterlijk bevel en/of op uw uitdrukkelijk verzoek.

Planje Accountants bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om aan uw verzoek te kunnen voldoen, tenzij de gegevens onderhevig zijn aan een wettelijke bewaarplicht.

De website van Planje Accountants genereert automatisch logbestanden van het gebruik door u en andere gebruikers van de pagina’s op de website. Ons accountantskantoor houdt gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen van waar de website is opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen, datum en tijdstip van het oproepen van de pagina’s op de website de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL’s. Deze logbestanden en gegevens worden voor statistische doeleinden op anonieme wijze gebruikt, als ook voor het verbeteren van de dienstverlening via de website.

Planje Accountants kan hyperlinks op haar website opnemen die leiden naar websites van derden, welke niet door Planje Accountants worden aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden. Het kan zijn dat deze derden of anderen op deze websites informatie over u verzamelen. Planje Accountants aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze websites en handelingen van deze derden en anderen.

Planje Accountants behoudt zich het recht voor de privacyverklaring te allen tijde te wijzigen.

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen via info@planje.nl.